Výše odměny

Účast ve výzkumech na Populace.cz je finančně odměňována.

Populace.cz je jedna z možností, jak si přivydělat vyplněním dotazníku z pohodlí a klidu domova.

V rámci registrace se Vás dotážeme na číslo Vašeho bankovního účtu, kam Vám budeme zasílat Vaši odměnu. Částka bude zaslána na Váš účet vždy čtvrtletně, tedy jednou za tři měsíce. Částka je odstupňovaná dle délky a náročnosti dotazníku. Za jeden dotazník je to obvykle 10–50 Kč, za rok potom v průměru 500–1000 Kč.

Existuje však případ, kdy poskytnuté údaje neodměníme a to v případě, že zjistíme nepoctivý přístup k výzkumu. Může se jednat o nesmyslné odpovědi, anebo třeba o pokus vícenásobné účasti v určitém projektu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že se jedná o nahodilý, příležitostný příjem ve smyslu § 10 Ostatní příjmy odst.1 písm.a) Zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb, který do roční výše 50.000,- Kč nepodléhá zdanění.

Pokud by celková výše Vašich příjmů za kalendářní rok za tuto činnost (vyplňování dotazníků) překročila v úhrnu částku 50.000,- Kč, tak by byla daňová povinnost plně na Vaší zodpovědnosti.

 

Chcete udělat dobrý skutek?

Můžete se finanční odměny vzdát ve prospěch jedné z následujících charit:

Česká katolická charita

2942 Kč 

Český Červený kříž

5223,5 Kč 

Člověk v tísni

17001 Kč 

Fond ohrožených dětí

2636 Kč 

Kapka naděje

7681 Kč 

Lékaři bez hranic

7409 Kč 

Liga proti rakovině

8161 Kč 

Nadace Naše dítě

1024 Kč 

Nadání a dovednosti

663 Kč 

Pomozte dětem, Kuře

3388 Kč 

SOS Ukrajina – Člověk v tísni

71788,5 Kč 

Světluška

5949 Kč 

Unicef

1278 Kč 


 

Celkově jsme, přispěním některých z vás, v minulém roce již zaslali na charitativní účely částku 135.144 Kč