Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášením do Populace.cz berete na vědomí, že společnost IPSOS s.r.o. (dále jen "Agentura") je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje pro výplatu odměny pro účely:

i. plnění smluvních povinností vyplývajících Agentuře z Vašeho členství v Populace.cz (jako např. vyplacení odměny) po dobu trvání Vašeho členství v Populace.cz;

ii. plnění právních povinností Agentury vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech;

iii. oprávněných zájmů Agentury, tj. pro zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům po dobu trvání Vašeho členství v Populace.cz;

iv. oprávněného zájmu Agentury, tj. pro zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.


Přihlášením do Populace.cz současně udělujete souhlas, aby Agentura zpracovávala Vaše sociodemografické údaje vyplňované v průběhu Vašeho členství v Populace.cz po dobu trvání Vašeho členství v Populace.cz. Vaše údaje jsou zpracovávány pouze za účelem účasti na výzkumech trhu Agentury.

Poskytnutí Vašich sociodemografických údajů je zcela dobrovolné a je nezbytným předpokladem pro členství v Populace.cz. V případě neposkytnutí Vašich sociodemografických údajů nebude možné přihlásit se do Populace.cz a účastnit se zajímavých výzkumů trhu. S vašimi údaji budeme zacházet dle platné legislativy.

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to zrušením členství v Populace.cz.  

Přejete-li si vědět více informací o svých právech, navštivte, prosím, webovou stránku www.ipsos.com/cs-cz/soukromi-ochrana-dat.

Přihlášením do Populace.cz berete na vědomí, že jakékoliv informace, které se v průběhu dotazování dozvíte, jsou důvěrné. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumy dozvíte. Dále se zavazujete, že nebudete žádným způsobem pořizovat a ani šířit jakékoliv materiály obsažené v těchto výzkumech (tj. obrázky, text, audio, video).

V případě, že by došlo k porušení této povinnosti, vyhrazuje si Agentura právo na okamžité vyřazení z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/předána.