Typy spolupráce

Internetový dotazník je dotazník, který obdržíte formou emailu/SMS nebo jej najdete ve svém profilu. Tyto dotazníky lze vyplňovat na PC, mobilu nebo tabletu. Účast na vyplňování těchto dotazníků je podmínkou členství v panelu. Za jeden dotazník je to obvykle 10–50 Kč.

 

Běžný výzkum

Do těchto projektů jste zařazováni na základě odpovědi z Vašeho osobního dotazníku. Za celkové vyplnění dotazníku v zadaném termínu Vám vždy náleží odměna, proto nejste zařazováni do soutěže. Tyto dotazníky neobsahují žádné vyřazovací otázky.

 

Rychlý výzkum

Jedná se o velmi krátké dotazníky. Nižší cena za dotazník je vyvážena větší četností posílání dotazníků. Tyto dotazníky jsou označeny názvem Instant Research (tj. okamžitý výzkum).

 

Výběrový výzkum

U některých výzkumů je nutné zodpovídat i vyřazovací otázky, tedy takové, na základě kterých Vás dotazník buď pustí dál, nebo vyřadí, což záleží na kritériích výzkumu. Pokud se dostanete až na konec dotazníku, obdržíte finanční odměnu, pokud se dotazník předčasně ukončí na základě vyřazovací otázky, budete zařazeni do soutěže o hodnotné ceny.

 

Doplňující otázky

Pokud potřebujeme zjistit doplňující informace, které nejsou obsaženy ve Vašem osobním dotazníku, pošleme Vám 1-3 otázky ke zodpovězení. Tyto otázky nejsou placené, ale umožní Vám účast v následujících výzkumech. Navíc vás za vyplnění zařadíme do soutěže.

Naši telefonní operátoři Vám zavolají na telefonní číslo, které uvedete na webu POPULACE.cz, položí Vám otázky a Vaše odpovědi zaznamenají do systému. Jediné co je potřeba, je Váš čas a ochota dotazník vyplnit.

 

Stručný popis fází telefonického rozhovoru

  1. Naše telefonní operátorka Vám zavolá na telefonní číslo uvedené v Populace.cz.
  2. Rozhovor můžete odmítnout nebo si domluvit jiný termín, který Vám bude vyhovovat.
  3. Operátorka zaznamená Vaše odpovědi.
  4. Za poskytnutý rozhovor budete odměněni. Odměna se vyplácí po skončení projektu a není v systému Populace.cz vidět hned po skončení rozhovoru. Odměna se do systému propisuje před koncem výplatního období.
  5. Témata jako potraviny, nakupování, telekomunikační služby, finanční produkty.
  6. Odměny - kratší rozhovory – 5-30 min. s odměnou 15-50 Kč.

 

Audio ukázka rozhovoru:

Některé výzkumy vyžadují přítomnost moderátora, v některých případech je vyžadována osobní přítomnost účastníků v sídle agentury či jiných prostorách vhodných pro výzkum trhu.
Online rozhovor – speciální dotazování skrze „moderní technologie“ (Smartphone/Tablet/Notebook/PC).
Osobní rozhovor – dotazování, které probíhá za osobní přítomnosti Vás i moderátora.

 

Stručný popis fází skupinového rozhovoru

Pokud budete na základě svých odpovědí ve Vašem profilu vybráni pro účast ve skupinovém rozhovoru, pracovník agentury Ipsos se s Vámi telefonicky spojí a probere s Vámi možnost účastnit se příslušného výzkumu, obdržíte také detailní informace o místě, termínu a tématu skupinového rozhovoru.

Rozhovoru či spíše skupinové diskuze se účastní vždy více respondentů a vede jej moderátor nebo moderátorka. Za účast na skupinovém rozhovoru budete odměněni finanční odměnou přímo na místě po jeho skončení. Zároveň tak jako u všech ostatních výzkumů je Vaše účast naprosto anonymní a nikdo Vám nebude nabízet žádné produkty či služby.

 

Video ukázka rozhovoru

Doporučení vhodných účastníků

Ostatních zmíněných metod se můžete zúčastnit Vy sám/sama, je ale také možné doporučit nám vhodného účastníka (např. využívá konkrétní banku, vlastní urč. značku telefonu apod.). Pokud daná osoba bude podmínky výzkumu splňovat a realizace proběhne v pořádku, obdržíte i Vy odměnu za zprostředkování kontaktu: 50-250 Kč/účastníka výzkumu.

 

Instagram

Další možností je sledovat náš instagramový profil @ipsos_cz_official, kde vás budeme informovat o speciálních akcích i dalších aktivitách Ipsosu a výsledcích výzkumů, s nimiž nám pomáháte. Díky instagramu vaše šance se dozvědět o těchto náročnějších typech spolupráce bude vyšší.