Staňte se respondentem panelu Populace.cz | Vydělejte si peníze navíc

Výše odměny

Účast ve výzkumech na Populace.cz je finančně odměňována.

Populace.cz je jedna z možností, jak si přivydělat vyplněním dotazníku z pohodlí a klidu domova.

V rámci registrace se Vás dotážeme na číslo Vašeho bankovního účtu, kam Vám budeme zasílat Vaši odměnu. Částka bude zaslána na Váš účet vždy čtvrtletně, tedy jednou za tři měsíce. Částka je odstupňovaná dle délky a náročnosti dotazníku. Za jeden dotazník je to obvykle 10–50 Kč, za rok potom v průměru 500–1000 Kč.

Existuje však případ, kdy poskytnuté údaje neodměníme a to v případě, že zjistíme nepoctivý přístup k výzkumu. Může se jednat o nesmyslné odpovědi, anebo třeba o pokus vícenásobné účasti v určitém projektu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že se jedná o nahodilý, příležitostný příjem ve smyslu § 10 Ostatní příjmy odst.1 písm.a) Zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb, který do roční výše 30.000,- Kč nepodléhá zdanění.

Pokud by celková výše Vašich příjmů za kalendářní rok za tuto činnost (vyplňování dotazníků) překročila v úhrnu částku 30.000,- Kč, tak by byla daňová povinnost plně na Vaší zodpovědnosti.

 

Chcete udělat dobrý skutek?

Můžete se finanční odměny vzdát ve prospěch jedné z následujících charit:

Kapka Naděje

6.832 Kč

Pomozte dětem, Kuře

3.248 Kč

Nadace Naše dítě

1.065 Kč

Český Červený kříž

2.477 Kč

Unicef

1.797 Kč

Člověk v tísni

3.428 Kč

Fond ohrožených dětí

6.309 Kč

Světluška

4.788 Kč

Lékaři bez hranic

5.019 Kč

Česká katolická charita

1.947 Kč

Liga proti rakovině

7.517 Kč


 

Celkově jsme vaším jménem v minulém roce již zaslali na charitativní účely částku 44.427 Kč