Výše odměny

Účast ve výzkumech na Populace.cz je finančně odměňována.

Populace.cz je jedna z možností jak si přivydělat vyplněním dotazníku z pohodlí a klidu domova.

V rámci registrace se Vás dotážeme na číslo Vašeho bankovního účtu, kam Vám budeme zasílat Vaši odměnu.
Částka bude zaslána na Váš účet vždy čtvrtletně, tedy jednou za tři měsíce.

Částka je odstupňovaná dle délky a náročnosti dotazníku.
Za jeden dotazník je to obvykle 10–50 Kč, za rok potom v průměru 400–800 Kč.

Chcete udělat dobrý skutek?

Můžete se finanční odměny vzdát ve prospěch jedné z následujících charit:

 

Kapka Naděje 8.081 Kč
Pomozte dětem, Kuře 4.232 Kč
Nadace Naše dítě 956 Kč
Český Červený kříž 3.045 Kč
Unicef 2.477 Kč
Člověk v tísni 2.974 Kč
Fond ohrožených dětí 7.547 Kč
Světluška 2.794 Kč
Lékaři bez hranic 5.317 Kč
Česká katolická charita 1.006 Kč
Liga proti rakovině 8.903 Kč

Celkově jsme vaším jménem v minulém roce již zaslali na charitativní účely částku 46.480 Kč.

 

Existuje však případ, kdy poskytnuté údaje neodměníme a to v případě, že zjistíme nepoctivý přístup k výzkumu. Může se jednat o nesmyslné odpovědi, anebo třeba o pokus vícenásobné účasti v určitém projektu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že se jedná se o nahodilý, příležitostný příjem ve smyslu § 10 Ostatní příjmy odst.1 písm.a) Zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb, který do roční výše 30.000,- Kč nepodléhá zdanění.

Pokud by celková výše Vašich příjmů za kalendářní rok za tuto činnost (vyplňování dotazníků) překročila v úhrnu částku 30.000,- Kč, tak by byla daňová povinnost plně na Vaší zodpovědnosti.