Co je Populace.cz?

Proč se zaregistrovat?

Jak s námi spolupracovat?

Proč je Váš názor důležitý?

 

Co je Populace.cz? 

 • Populace.cz je panel respondentů, kteří nám poskytují své názory a myšlenky prostřednictvím internetových dotazníků, telefonních rozhovorů nebo skupinových diskuzí.
 • Jedná se o jednoduché vyplňování dotazníků za finanční odměnu - za každý dotazník, který vyplníte, obdržíte odměnu na Váš účet!
 • Za panelem Populace.cz stojí největší česká agentura pro výzkum trhu IPSOS.
 • Je to možnost vyjádřit se k zajímavým otázkám z nejrůznějších oblastí.
 • Populace.cz má ambici být největším a nejkomplexnějším panelem pro výzkum trhu v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

O jaké druhy výzkumů se jedná?

 • Testování nových výrobků před uvedením na trh
 • Hodnocení spokojenosti zákazníků
 • Průzkumy veřejného mínění
 • Hodnocení reklamy
 • Znalost značky, produktu či firmy
 • A další – dle toho, co aktuálně s našimi klienty řešíme

 

Proč se zaregistrovat?

 • Kromě finanční odměny můžete získat hodnotné ceny (mobilní telefon, tablet, poukaz na zájezd..)
 • Jako člen Populace.cz máte možnost vyjádřit se k zajímavým tématům a podělit se o své myšlenky a názory.
 • Registrací v Populace.cz získáte možnost účastnit se placených výzkumů. Za každý vyplněný dotazník získáváte finanční odměnu. Vzhledem k množství dotazníků odesíláme odměny na účet pravidelně jednou za tři měsíce.
 • Registrací v Populace.cz se připojíte k tisícům respondentů, kteří svým názorem ovlivňují rozhodnutí velkých firem a institucí.

 

Proč je Vás názor důležitý?

 • Vaše názory, hodnoty a myšlenky se promítají do odpovědí v dotazníku a výsledky těchto výzkumů přímo ovlivňují rozhodování velkých podniků, firem a institucí, které na základě informací z výzkumů zlepšují své služby pro koncové zákazníky, tedy pro Vás.
 • Do každého výzkumu je zařazen reprezentativní vzorek respondentů, jejichž charakteristiky kopírují vlastnosti cílové skupiny. Vaším zařazením do výzkumu se tedy stáváte reprezentantem určitých charakteristik dané cílové skupiny.
 • Mezi společnosti, které využívají panel Populace.cz ke zjištění názorů svých zákazníků, patří společnosti z různých oborů, např. výrobci potravin, léků a automobilů, mobilní operátoři, poskytovatelé internetu, banky, státní instituce, politické strany aj.
 • Kromě Vašich názorů na spotřební zboží nebo služby lze odpovídat také na otázky týkající se Vašeho životního stylu, životních postojů, názorů na společenské dění aj.

 

 

Jak s námi spolupracovat?

Je několik možností, jak se podílet na výzkumech:

 • Internetový dotazník vyplňovaný přes webový prohlížeč na PC, notebooku, smartphonu či tabletu
  • Snadné vyplňování dotazníků a to nejen z pohodlí domova, ale kdekoliv kde je přístup k internetu  
 • Telefonický rozhovor s operátorem, který zaznamená Vaše názory
  • Vyplňování dotazníku přes telefon, garance zvýšené odměny
 • Debata v malé skupině lidí na zvolené téma, tzv. skupinová diskuze
  • Pořádané v moderních prostorách v centru Prahy, odměny ve výši stovek korun 
 • Čím více výzkumů se zúčastníte, tím vyšší odměnu získáte a také se zvýší Vaše možnost vyhrát hodnotné ceny

 

Registrace
Přihlášením do POPULACE.cz udělujete souhlas tím, aby společnost Ipsos (dále jen "Agentura") zpracovávala Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní a sociodemografické údaje vyplňované v průběhu Vašeho členství v POPULACE.cz po dobu trvání Vašeho členství v POPULACE.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem účasti na výzkumech trhu Agentury.

Vaše odpovědi z výzkumů mohou být poskytnuty v anonymizované podobě na základě smluvního ujednání s Agenturou klientům, kteří zadávají výzkum trhu. S vašimi osobními údaji budeme zacházet dle platné legislativy a nebudeme je poskytovat třetím stranám.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro členství v POPULACE.cz. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné přihlásit se do POPULACE.cz a účastnit se zajímavých výzkumů trhu.

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to zrušením členství v POPULACE.cz.

Současně berete na vědomí, že Agentura je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje pro výplatu odměny pro účely:

i.plnění smluvních povinností vyplývajících Agentuře z Vašeho členství v POPULACE.cz (jako např. vyplacení odměny) po dobu trvání Vašeho členství v POPULACE.cz;

ii.plnění právních povinností Agentury vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech;

iii.oprávněných zájmů Agentury, tj. pro zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům po dobu trvání Vašeho členství v POPULACE.cz;

iv.oprávněného zájmu Agentury, tj. pro zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.

V této souvislosti jste oprávněn/a e-mailem vznést proti zpracování námitky, požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování na e-mailové adrese gdpr@ipsos.cz.
Přejete-li si vědět více informací o svých právech, navštivte prosím webovou stránku POPULACE.cz.

Přihlášením do POPULACE.cz rozumíte, že jakékoliv informace, které se v průběhu dotazování dozvíte, jsou důvěrné. Souhlasem se zavazujete dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumy dozvíte, a to včetně jejich obsahu. Dále souhlasíte, že nebudete žádným způsobem pořizovat a ani šířit jakékoliv materiály obsažené v těchto výzkumech (tj. obrázky, text, audio, video).

V případě, že by došlo k porušení této povinnosti, vyhrazuje si Agentura právo na okamžité vyřazení z panelu, a to bez nároku na jakoukoliv peněžní či věcnou odměnu, kterou respondent nabyl v průběhu členství a která mu ještě nebyla vyplacena/předána.
Nové heslo

Prosím zadejte heslo, kterým se budete přihlašovat do systému.

Zapomenuté heslo
|