Internetový dotazník

Internetový dotazník se vyplňuje pomocí webového prohlížeče. O dotazníku se obvykle dozvíte pomocí SMS nebo e-mailu. Dotazníky lze vyplňovat na PC, mobilu nebo tabletu. Pro vyplňování je potřeba být připojen k internetu.

více ...

Telefonní rozhovor

Naši telefonní operátoři Vám zavolají na telefonní číslo, které uvedete na webu POPULACE.cz, položí Vám otázky a Vaše odpovědi zaznamenají do systému. Jediné co je potřeba, je Váš čas a ochota dotazník vyplnit.

více ...

Skupinový rozhovor

Některé výzkumy vyžadují osobní přítomnost účastníků v sídle agentury či jiných prostorách vhodných pro výzkum trhu. Jde o rozhovory v malé skupině na zvolené téma za účasti moderátora, který debatu vede.

více ...

Běžný výzkum


 

Do těchto projektů jste zařazováni na základě odpovědi z Vašeho osobního dotazníku. Za celkové vyplnění dotazníku v zadaném termínu Vám vždy náleží odměna, proto nejste zařazováni do soutěže. Tyto dotazníky neobsahují žádné vyřazovací otázky.

Doplňující otázky


 

Pokud potřebujeme zjistit doplňující informace, které nejsou obsaženy ve Vašem osobním dotazníku, pošleme Vám 1-3 otázky ke zodpovězení. Tyto otázky nejsou placené, ale umožní Vám účast v následujících výzkumech. Navíc vás za vyplnění zařadíme do soutěže.

Výběrový výzkum


 

U některých výzkumů je nutné zodpovídat i vyřazovací otázky, tedy takové, na základě kterých Vás dotazník buď pustí dál, nebo vyřadí, což záleží na kritériích výzkumu. Pokud se dostanete až na konec dotazníku, obdržíte finanční odměnu, pokud se dotazník předčasně ukončí na základě vyřazovací otázky, budete zařazeni do soutěže o hodnotné ceny.

Rychlý výzkum


 

Jedná se o velmi krátké dotazníky. Nižší cena za dotazník je vyvážena větší četností posílání dotazníků. Tyto dotazníky jsou označeny názvem Instant Research (tj. okamžitý výzkum).

Stručný popis fází telefonického rozhovoru


 

1. Naše telefonní operátorka Vám zavolá na telefonní číslo uvedené v Populace.cz.
2. Rozhovor můžete odmítnout nebo si domluvit jiný termín, který Vám bude vyhovovat.
3. Operátorka zaznamená Vaše odpovědi.
4. Za poskytnutý rozhovor budete odměněni. Odměna se vyplácí po skončení projektu a není v systému Populace.cz vidět hned po skončení rozhovoru. Odměna se do systému propisuje před koncem výplatního období.

Audio ukázka rozhovoru


Stručný popis fází skupinového rozhovoru


 

Pokud budete na základě svých odpovědí ve Vašem profilu vybráni pro účast ve skupinovém rozhovoru, pracovník agentury Ipsos se s Vámi telefonicky spojí a probere s Vámi možnost účastnit se příslušného výzkumu, obdržíte také detailní informace o místě, termínu a tématu skupinového rozhovoru.

Rozhovoru či spíše skupinové diskuze se účastní vždy více respondentů a vede jej moderátor nebo moderátorka. Za účast na skupinovém rozhovoru budete odměněni finanční odměnou přímo na místě po jeho skončení. Zároveň tak jako u všech ostatních výzkumů je Vaše účast naprosto anonymní a nikdo Vám nebude nabízet žádné produkty či služby.

Video ukázka rozhovoru